Photo

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง รอบสาม ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)

สมัครออนไลน์
ตั้งแต่ 06 พฤษภาคม 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อ 25 พฤษภาคม 2562
สอบคัดเลือก 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลสอบ 28 พฤษภาคม 2562
รายงานตัว 30 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม